Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by ya gen bezwenm on Wed Apr 29, 2009 10:48 pm

ou konnin moin dako ak nou tout ki agree & disagree tou min moin ap di nou fet attention le nou ap reponnnnnnnnn pou nou pa blese youn lot chak moun gen opinion pa yo ok
ya gen bezwenm
ya gen bezwenm

Female Number of posts : 201
Location : Philadelphia
Registration date : 2008-05-25

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by ya gen bezwenm on Wed Apr 29, 2009 10:52 pm

Friyapot ou pointe yon poin ki fem plezir anpil kote ou pale de moun ki fet nan levanjil epi parent yo pa marye kote ou di yo pap monte nan syel r u serious? where in da bible says dat ?becoz i wanna read it 2....
ya gen bezwenm
ya gen bezwenm

Female Number of posts : 201
Location : Philadelphia
Registration date : 2008-05-25

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by meloulou on Thu May 07, 2009 11:06 am

Mesie dam la societe la pe de Die ak nou!

Koze fanm ak pantalon sa-a li bay problem anpil sitou nan mitan nou men'm potestan Ayisien. Gen youn kesyon de konn abiye ak potokol kap bay ayisien pwoblem. Nou konstate ke le pli souvan moun yo pa konn kisa pou yo mete nan kek okazion. Yo mete dekolte pou ya'l legliz tout anba bra'l deyo li pa men ka loure, alos ke youn fanm pa dwe abiye'l nenpot ki jan, ou sinon li mete youn ti jip sere sou li kote de yel ap danse ou son de la mizik nan mitan legliz Bondye-a. Pou zafe pantalon an nou pa ka gade sou Deuteronm 22:5 ki pale de anba rad alos sa yo rele souvetman. Men yo pa kompwan sa ke koze ya vle di, tout moun ap piafe se youn abominasyon fan'm met kanson.

Mwen men'm mwen leve tifi selman, mwen toujou enkouraje yo ke men'm si yap mete jip toujou mete konsan anba rad nou paske non selman li biin kembe ko yo men tou si youn moun ta mete men sou yo, anvan pou yo desan'li yap gen tan rele dife, alos se youn prevensyon pou kadejak.

Youn ti konsey salite; 1)le pli souvan labib konseye ke si youn bagay ap fe moun fe peche pa fel, youn pase pou enkaraje youn lot a biin viv dan le Senye. 2) li rekomande si youn fan'm okipe gwo fonksyon nan legliz ak nan govenman pou yo toujou mete jip sou yo ki rive anba jenou sitou le yap travay (preche, fe diskou ou biin anseye), li fe pi konsevatez, ak potokol.

Ke pou fanm , ke pou gason imaj la konte anpil, paske se li ke leszom we, yo pa ka we ke ya, paske se po Bondje bagay kache yo ye. Alos pwochain fwa nap abiye nou, sonje sa-a.

Youn sel amou! Laughing

meloulou

Female Number of posts : 6
Age : 43
Location : philadelphia
Registration date : 2009-05-07

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by friyapot on Sat May 09, 2009 7:11 am

Mwen ta renmen konnen pou yon moun ta di'm kiyes kap viv nan mond la ki pa peche, kiyes moun ki intèg,de jenerasyon an jenerasyon nap toujou peche,depi gen provrete, lamizè, yon pati
posede yon lot pati pa posede,ap toujou gen rayisab, anko depi gen tout relijyon pa'm-pibon ap toujou gen yayisab ap meprizans.
se pa koze mete pantalon ki koz yon moun peche, yon moun ki mete fo cheve, fo zong,fo tete fo zye, epi moun kap pale moun mal
moun kap bay manti nan bib la, moun ki di se relijyon pa yo ki bon
eske moun sa yo pa peche.
pou mwen di' nou se te gran paran nou ki te konn respekte anpil nan sa bib la te di, pou kounye a se yon mond divize yon mond fini, tout moun kap viv nan tè modi e nou tout gen peche nan lespri nou.
di'm konbye moun ki pa peche nan mond la.chak moun kwe nan relijyon pa yo paskechak relijyon fe konnen se yo ki bon se yo ki we bondye, se yo kap sove, ki koz moun pa konnen nan kisa pou yo kwe.

friyapot

Number of posts : 105
Registration date : 2009-02-28

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by friyapot on Mon May 11, 2009 8:43 am

ya gen bezwenm
Men repons ou beswen an ya gen beswen, ale li pou we,se pa mwen ki di sa, se Deuteronome 23:2 ki di depi yon pijon ti moun pa kale li pa ka antre nasyel la.
PA DI SE MWEN KI Fè KOZE, PASKE MWEN TOUJOU BAY PREV NAN SA MWEN DI ,PASKE MWEN LI PLIS 20 BIB, NAN PLIS 60 BIB KIGENYEN NAN MOND LA.. DEUTERONOME 23:2 POU NOU WE SA LI DI

friyapot

Number of posts : 105
Registration date : 2009-02-28

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by friyapot on Mon May 11, 2009 8:51 am

SORRY YA GEN BESWEN POU ERè A DEPI YON TI MOUN FET PAPA LI AK MANMAN LI PA MARYE LI PAP ANTRE NAN SYEL
LA SE DEUTERONOME 23: 2 KI DI SA.

PS- POU SAK EKRI ANLè A SE POU DEUTERONOME 23:1 KI DI SA MWEN TE POSTè AVAN.,,,,,,, MWEN KWE NAN KONPRANN MWEN

friyapot

Number of posts : 105
Registration date : 2009-02-28

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by meloulou on Mon May 11, 2009 5:39 pm

Zanmi, mwen men'm mwen pa renmen reponn ak komante moun fe, paske komante se opinion youn nonm li ye le pli souvan. Poutan, friyapot, kom ou li nan plizie gwo liv(bib) anpil, mwen men mwen selman li la bib nan 6 lang ak 8 vesyon simpleman. Kife koze Deteronom nan li te ban'm pwoblem anpil paske manman'm ak papa'm pa marie. Lo mwen te vinn jwen ak Jezi li vinn fe'm kompran ke:

" li afranchi mwen, li di mwen pitit mwen pa krie, peche paran ou yo ap toujou la, sa ki fe de tout moun youn peche, ou pa we ke mwen te vin pase matyr, se te pou ou, jodi a men'm wap nan paradi ave'm, pa inkiet'ou de sa liv la lwa te di, puiske ou aksete'm mwen pran penn yo pou ou, dezome ou pa pitit deyo anko, se mwen ki papa ou."

Se sa ki fe ke jounen jodi-a mwen pa kab pa di Bondje mesi pou Jezi kri, li mete'm sou moun. Men youn temouanyaj:

"Le mwen te fet manman mwen te gen 17 tan, granparan mwen yo voye li youn lot kote pou la ront paske yo se te gro Katolik. Manman mwen tounen ak mwen Potoprins. Pe yo pat vle batize mwen paske mwen se te youn timoun peche, youn ti abominasyon. Gran paran mwen yo adopte mwen kom pitit pou yo te kab ban mwen l'intriktion kretien, alos andedan katolik. Le mwen vinn grandi pou'm te fe premie kominion mwen youn lot zen te pete nan zafe ke mwen se pitit peche. Kom se te youn lot pe ki te vinn kire legliz la, grann mwen al esplike li ke mwen se te youn ti adopsyon. Ki donk manti sou manti ap kontinie youn fason pou yo te ka proteje la vi mwen. Bagay sa-a te terib pou mwen anpil. Mwen te telman youn bon ti kretien depi mwen kriye mwen mande Bondye youn bagay se tout swit li reponn. Mwen te mande Bondye nan epok sa-a pou li te komnie'm pou'm ta ka bali tou la vi mwen, pou'm te ka vinn fe mwen youn "ME Katolik." Li te reponn priye'm, men li pat kite'm vinn "Me Katolik." Le mwen komanse antre nan laj, li fe'm vinn aprann konnen kisa la relijion ye..."

La relijion se koze les zom ki la pou maspinnen pitit Bondje. Jezi kri pat jan'm mande nou pou nou te chwazi youn relijion. Si li te mande nou sa, mwen men'm, mwen tap kriye youn relijion ki rele "RENMEN YOUN LOT." Men e sa ki pa vle renmen yo, mwen tap detwi yo? Mwen tap fe youn lot relijion ki rele "AKSEPTE"M SOUPLE." Wi paske nan relijion sa-a tout moun tap kab antre la dan li kelke lan swa jan li ye. Men eske gen moun ki tap gen kouraj pou yo we yo chita bo kote youn vole, ou biin youn pederas, ou biin youn ougan, ou biin youn asasin ak la triye. Ditou. Bondje konnen youn sel relijion "IMANITE."

Zafe relijion an pa fe Bondje plezi, annou mete li de kote. Zafe itilize la bib sitou nan ansyen kontra pou nou di moun ke se la bib ki di'l, sonje ke Jezi Kri te vinn mouri pou sa te kab kaba. Si se te pat sa, zanmi, nou tout tap passe deja. Pa dechire ke youn lot ak parol Bondje, se pa zefa Jezi kri men'm li ye.

Meme amour Meloulou! Laughing

meloulou

Female Number of posts : 6
Age : 43
Location : philadelphia
Registration date : 2009-05-07

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by sandrine on Mon May 11, 2009 8:22 pm

LAPE BONDIE AVEC NOU
SERVI BONDIE AVEC PROP TET NOU PA KOUTE SA MOUN AP DI , POU GIN BON KONPRAN SE LI BIB OU .
EPI TOU NOU WE KRETYEN YO PRAN PAROL METE ANBA PIE YO MIN SONJE JESUS CHRIST AP RETOUNIN CHACHE RANGE KOZE OU. SE PA RELIJION KAP SOVE MOUN.
M ESPERE NOU LI LA BIB EPI MANDE BONDIE POU L FE NOU KONPRAN.
GOD BLESS NOU
sandrine
sandrine

Female Number of posts : 110
Registration date : 2008-05-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by Alphonse on Mon May 11, 2009 9:02 pm

Meloulou ou se yon moun special. Gade grose rout ou pase. Tout sa te rivew pou yon rezon. Se sak fe mwen tap toujou di yon moun kap soufri oubyen pase mize pou yo fel ak kouraj e ke kontan paske mwen vinn aprann ke mizer ak soufrans se riches pou moun ki nan Jesus Christ.
Alphonse
Alphonse

Number of posts : 156
Registration date : 2009-03-29

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by friyapot on Tue May 12, 2009 7:58 am

Meloulou mwen kontan pwen ou fè a, la ou banm rezon nan sa mwen di , e
mwen te konn pale anpil koze la moun yo pa kwe, mwen pa janm pale alamanye de mwen, mwen pale de sa bib la di.
1) Meloulou ou di tout sa ou mande Bondye li ba ou li, men ou di ou te mande Bondye pou te vini mè men ou pat rive mè katolik.la se yon erè ou fe la paske demand ou pa akonpli.
2) mwe toujou di relijyon se yon epidemi mantal. ankor Meloulou ou di jezi te vini pou sove lemond, mwen pa we kote sa ekri nan bib la.
a)MATHIEU 10:5-6 di Jezi vini pou mouton ki perdi nan izayel
b)Jean 11:50 -52 ak Jean 13:14 Jezi mouri pou sove nasyon jwif la
c) acte 2:41 jezi te vini pou sove izayel
mwen pa we kote jezi te mouri pou sove lemond
d) mathieu 5:17 Jezi vini pou akonpli la lwa
e)romain 7:6 jezi pat akonpli lwa moise yo.
epi mwen pa we ki kote se sou lagras nap viv la,mwen pale ak ak evidans ak prev se problem sa moun potestan yo genyen ak mwen mwen ba yo prev yo pa ka vini ak prev, epi se pa mwen pou nou akize se bib la pou nou akize paske se li kidi teljan tell manye epi nap banmwen chay la pote,
mezanmi se pou nou li bib la ak tet poze,bib la gen anpil kontradiksyon erreur ak mansonj.
MELOULOU GADE SA YON JEREMIE 14:11-12 BONDYE DI PA PRIYE POU PEP-LA, PASKE LI PAP TANDE YO.
EPI MWEN WE POTESTAN YO AK PRIYE POU PEP POU MOUN LI JEREMIE BYEN POU NOU WE.
MERSI ABIENTO

friyapot

Number of posts : 105
Registration date : 2009-02-28

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by friyapot on Tue May 12, 2009 8:13 am

MELOULOU DEPI MWEN BAY VERITE POTESTAN YO FACHE, EPI MWEN PARET AK PREV BIB LA DI TEL BAGAY LE'W BA YO LI YO
DI SE PASKE OU PA KRETYEN, EPI MO SA SE YON MO SOVAJ LI
YE,SE MOKE OU MOKE MOUN NAN LE'W DI YON MOUN KONSA
ESKE LI SE KRETYEN,EBIEN SI LI PA KRETYEN LI SE YON BET,
MWEN PA KONNEN GEN 2 KALITE KRETYEN, MWEN MANDE POU
YON POTESTAN DI MWEN ESKE GEN YON MOUN KAP VIV NAN MOND-LA PA PECHE, SE KESYON SA MWEN TA RENMEN JWENN
NAN MEN POTESTAN,PASTè AK FIDEL YO. EPI YA PALE A MWEN.

friyapot

Number of posts : 105
Registration date : 2009-02-28

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by Alphonse on Tue May 12, 2009 10:54 am

Friyapot ou ka pe specifik le wap pale? Ou telman mansyone trop bagay ou vinn sanble yon moun ki confused. Dekisa wap pale la?
Alphonse
Alphonse

Number of posts : 156
Registration date : 2009-03-29

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by friyapot on Tue May 12, 2009 11:09 am

Mr Alphonse se pou di mwen nan kisa pou mwen espesifik la, lè sa se pou
souliye sa pou mwen espesifik yo, mwen konn sa map di, se pou tet sa mwen bay referans, di mwen nan kisa mwen confused.
mesi pou atansyon ou.

friyapot

Number of posts : 105
Registration date : 2009-02-28

View user profile

Back to top Go down

PANTS VS SKIRTS

Post by sansan on Tue May 12, 2009 9:37 pm

I PERSONALLY THINK IT'S OK FOR WOMEN TO WEAR PANTS AS LONG AS THEY DON'T WEAR IT TO GET ATTENTION. I NEVER WORE PANTS WHEN I WAS LIVING IN HAITI BUT THE FACT THAT NY IS A COLD STATE CAUSED ME TO WEAR PANTS JUST TO PROTECT MYSELF FROM THE COLD. HOWEVER I PREFER WEARING SKIRT A MILLION TIMES THAN PANTS. Question Question
sansan
sansan

Female Number of posts : 44
Age : 29
Location : BROOKLYN, NY
Registration date : 2008-05-17

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by Verite on Mon Jul 06, 2009 2:19 am

1 Timothy 2:9

Verite

Female Number of posts : 123
Age : 73
Location : Texas
Registration date : 2009-04-09

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by Jewel3 on Mon Jul 06, 2009 4:34 pm

@ Verite... Hey, you just Threw out a verse telling the women that professes godliness to dress modestly. BUt you didnt explain as to what your stand is on the topic being dicussed.

If you're throwing out that verse I can assume that you are for the pants. Because Pants can be worn Modestly and immodestly as well as skirts....
Jewel3
Jewel3

Female Number of posts : 5
Location : Philadelphia
Registration date : 2009-07-01

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by sandrine on Tue Jul 07, 2009 10:45 am

LAPE BONDIE AVEC NOU
SERVI BONDIE AVEC PROP TET NOU PA KOUTE SA MOUN AP DI , POU GIN BON KONPRAN SE LI BIB OU .
EPI TOU NOU WE KRETYEN YO PRAN PAROL METE ANBA PIE YO MIN SONJE JESUS CHRIST AP RETOUNIN CHACHE RANGE KOZE OU. SE PA RELIJION KAP SOVE MOUN.
M ESPERE NOU LI LA BIB EPI MANDE BONDIE POU L FE NOU KONPRAN.
GOD BLESS NOU
sandrine
sandrine

Female Number of posts : 110
Registration date : 2008-05-19

View user profile

Back to top Go down

Wear Pants

Post by bobbychat on Mon Nov 23, 2009 10:50 am

The question should be addressed differently for us in order to see what you are seeking for.Briefly how would you feel if a christian man wear a dress ,precisely I said christian man .its because the word christian makes the difference in this topic .
A woman can wear and do what ever she feels like but once you walk with Christ you should represent:NO PANTS.
THANKS

bobbychat

Number of posts : 2
Registration date : 2009-11-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by fullgospel on Wed Nov 25, 2009 7:02 pm

bobbychat wrote:The question should be addressed differently for us in order to see what you are seeking for.Briefly how would you feel if a christian man wear a dress ,precisely I said christian man .its because the word christian makes the difference in this topic .
A woman can wear and do what ever she feels like but once you walk with Christ you should represent:NO PANTS.
THANKS
You say no pants but what's wrong with the pants?
fullgospel
fullgospel

Number of posts : 74
Registration date : 2009-04-27

View user profile

Back to top Go down

SHOULD THEY WEAR PANTS

Post by bobbychat on Fri Nov 27, 2009 5:11 pm

Let me start by saying that I am not allowed to judge anybody,OK .But it's a morale and spiritual manner to me ,if we are going back with time the majority of woman did not wear pants at all and mini skirts came in during the 1960s which in fact was criticized by women but down the road pants came along ,OK that's understood .well the christian women did keep their value by not following that step and you may find some until today that never wear pants because they realize ,my opinion ,pants are for men .I' ve seen women in church with pants and the worse part they don't cover their head .
My point is when you are a christian woman anyone should pick you from a line up ,as it stated clearly in the bible in :
EPHESIENS 4:17,18
To answer your question ;Why not? its because if you are a born again christian woman , you should be an example for others :HEBREUX 12:1 and 1 PIERRE 1:14,15

Also if you reversed the question you would have found the answer.thanks

bobbychat

Number of posts : 2
Registration date : 2009-11-23

View user profile

Back to top Go down

Re: Do you think it's just for a female to wear pants? Why or why not?

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum